cesarz realizacja zamierzeń

Cesarz realizacja zamierzeń

Czy życie na szczycie jest łatwe? Z czym zmagać musi się Cesarz? Jaką cenę płaci za tak wysoką pozycję?

CESARZ REALIZACJA ZAMIERZEŃ

 

karta cesarz
Karta Cesarz w talii Raider Waite Tarot

Związany jest przede wszystkim z panowaniem, cywilizacją oraz budowaniem poczucia bezpieczeństwa. Mówi o dużej odpowiedzialności, dojrzałości, solidności, odwadze, stabilizacji.

To człowiek porządku, logicznego działania i odwagi. Cesarz symbolizuje ojca, szefa, przełożonego, opiekuna, kogoś, kto potrafi panować nad codzienną rzeczywistością. Wyraża praktycyzm i konkretny plan.

Odnosi się do spraw domu, rodziny i pracy. Jest realizatorem i strażnikiem wszelkiego porządku. Reprezentuje siłę i autorytet, dzięki któremu jego działanie osiąga sukces mimo przeszkód. Skoro tak, to rolę cesarza przyjmują obecnie również kobiety.

Dziś spotykamy je jako szefowe rządu, sędziów najwyższych, żołnierzy zawodowych i kobiety na szczycie dużych korporacji.

W SFERZE ZAWODOWEJ

Nawiązuje do brania odpowiedzialności, realizacji według planu w sposób porządny i dokładny. Oznacza dyscyplinę, wytrwałość. Powodzenie realizacji planu zależy od naszej pracy i odpowiedzialności. Realizacja marzeń w sferze zawodowej. Trwałe stanowisko, dobra pozycja zawodowa.

W SFERZE OSOBISTEJ

Uczy utrwalania związków, niezawodności. Głównym celem jest budowania bezpieczeństwa. Związek w zderzeniu z krytycznym i chłodnym podejściem Cesarza może być pozbawiony romantycznego charakteru, kiedy każdego dnia jesteśmy zobowiązani do utrzymania wszystkiego w należytym porządku. Przyzwyczajamy się do rutyny. Nie filozofujemy, nie wnikamy głęboko w samych siebie. Szukamy stabilnego gruntu.

W negatywie Cesarz podporządkowuje sobie ludzi, aby wykorzystywać ich do swoich celów. To również tyrania, skostniałość, despotyzm, walka, perfekcjonizm, marazm, poczucie nieomylności, samowystarczalność, ograniczanie wolności, zaborczość.

JEGO MOTTO:
„Ceną wielkości jest odpowiedzialność”

Jak pełnisz rolę Cesarza w swoim życiu ? Co i dla kogo budujesz ?

 

Obserwuj Dorota:

Wierzę, że każdy może nauczyć się symbolicznego języka tarota. Wystarczy wykorzystać zmysł intuicji, którym dysponujesz i otworzyć się na odpowiedzi płynące z serca. Jestem tu by pomóc Ci w nauce symbolicznego języka kart tarota.