kochankowie

Kochankowie wybór zmieniający życie

Szczere zaangażowanie jak również wahanie i niepewność. Kobieta i Mężczyzna ukazują dwoistość ludzkiej natury, gdzie serce i rozum prowadzą nieustanną dyskusję. Osiągnięcie harmonii możliwe jest przez mądre angażowanie emocji.

KOCHANKOWIE WYBÓR ZMIENIAJĄCY ŻYCIE.

To moment, kiedy przed ważną decyzją zadajesz sobie pytanie: Czy to jest to, czego pragnę? Czy wiesz jak zmieni się Twoje życie jeśli podejmiesz taką, a nie inną decyzję? Myślę, że moment, który obrazuje karta jest najsilniejszym bodźcem by sięgnąć do kart tarota.

INTERPRETACJA KARTY KOCHANKÓW VI

karta kochankowie
Karta Kochankowie w talii Raider Waite Tarot

Karta Kochanków ukazuje autentyczny związek międzyludzki, gdzie przeciwne strony łączą się i uczą równoważyć istniejące naturalne antagonizmy.

Mówi o miłości do pojedynczych osób. Wskazuje na podejmowanie decyzji i zaangażowanie we wszelkiego rodzaju relacje partnerskie lub zawodowe. Dokonywanie ważnych wyborów życiowych. Wybór partnera, przyjaciół, kariery.

Ogólnie mówiąc jest to arkan opowiada o życiowych wolnych wyborach i decyzjach, które określają kierunek i charakter dalszego życia. Sukces zależny jest od współpracy świadomego intelektu (mężczyzna) i podświadomości (kobieta).

Boskie przewodnictwo (talia Ridera) symbolizuje Archanioł Rafael reprezentant boskiej mądrości i naszego wyższego Ja. Kochankowie uczą nas dzielenia się tym co mamy, poprawnego myślenia i dobrej komunikacji. Otwartości na drugiego człowieka i prawdziwego zaangażowania.

Karta  Kochankowie odnosi się do tematu miłości, zmysłowości, pożądania, erotyki, a przede wszystkim wspólnego życia. W niektórych taliach karta nosi nazwę wybór – decyzja nawiązuje do wyborów jakich dokonujemy gdzie serce i rozum mówią jednym głosem.

W SFERZE ZAWODOWEJ

Może zapowiadać zmianę naszego celu zawodowego, podjęcie decyzji mających wpływ na dalsze nasze życie. Podjęcie nowych wyzwań, zadań, realizacji tego czego pragniemy. Wskazuje na wykonywanie pracy z miłością. Zamiłowanie do czegoś.

W SFERZE OSOBISTEJ

Oznacza wielką miłość, prawdziwe szczęście, otwarcie się na uczucia, pozbycie się obaw, akceptację drugiej osoby taką jaką jest. Decyzja wejścia w związek z konkretną osobą i odpowiedzialność za tę relację.

Negatywny aspekt tej karty to zły wybór, rozstanie, spory, niezgoda, zerwanie umów, trudności we współpracy, zdrada, nieodpowiedzialność, wahanie, zazdrość.

 

Obserwuj Dorota:

Wierzę, że każdy może nauczyć się symbolicznego języka tarota. Wystarczy wykorzystać zmysł intuicji, którym dysponujesz i otworzyć się na odpowiedzi płynące z serca. Jestem tu by pomóc Ci w nauce symbolicznego języka kart tarota.