papież moralny aspekt życia

Papież moralny aspekt życia

Odkąd zajmuję się tarotem, spotykam bardzo negatywny odbiór karty Papieża. Sugeruje to, że istnieje kryzys wiary i autorytetów. Niechętnie podchodzimy do tradycyjnych wartości.

PAPIEŻ MORALNY ASPEKT ŻYCIA.

Dawniej osoba duchowna (taką przedstawia Artur Waite) była obdarzana największym zaufaniem oraz szacunkiem. Obecnie wiara stała się narzędziem do manipulowania i kontroli ogromnej rzeszy ludzi. Obecna sytuacja przedstawia jednak kartę Papieża w negatywie.

WARTOŚCI REPREZENTOWANE PRZEZ KARTĘ PAPIEŻA.

papież moralny aspekt życia
Karta Papież w talii Rider Waite Tarot

Papież związany jest z duchową stroną naszego życia. Ukazuje nasz system wartości i autorytet moralny. Zwraca uwagę na sprawy naszego rozwoju i powołania. Zachęca do nauki, podnoszenia kwalifikacji, do dążenia ku wyższym celom. Jest synonimem władzy duchowej i instytucji społecznych. Symbolizuje ludzi z darem nauczania, doradców, autorytety, ekspertów, ludzi godnych zaufania.

Nawiązuje do tradycji, ma konserwatywne poglądy. Zachęca do poszukiwania głębszego sensu życia i zachowania uczciwości. Przedstawia kogoś, komu warto ufać i kogo warto słuchać w sprawach osobistych. Reprezentuje osoby cieszące się szacunkiem i uznaniem otoczenia. A także osoby o bogatym życiu duchowym.

Ta wspaniała karta przedstawia postać oświeconą. Prawdziwego mistrza duchowego, przy którym inni mogą całkowicie się otworzyć.

Papież niesie prawdę o naszym wnętrzu. To co dzieje się wokół Ciebie, jest odzwierciedleniem Twojego wewnętrznego świata.

W SFERZE ZAWODOWEJ

W sferze zawodowej Papież może wskazywać, aby w przedsięwzięciach pozostać wiernym swoim wewnętrznym zasadom. W trudnych sytuacjach możemy być poproszeni o radę lub jesteśmy uznawani za osobę godną naśladowania. Dzięki rozwadze i wytrwałości potrafi zapewnić stabilizację materialną.

W SFERZE OSOBISTEJ

W sferze uczuciowej karta informuje nas o obustronnym zaufaniu, o tworzeniu fundamentów idealnego związku, pełnym zaangażowaniu i poświęceniu oraz realizowaniu w oparciu o wyższe ideały. Zapowiada zawarcie związku małżeńskiego.

Negatywne aspekty tej karty wskazują na konserwatyzm, sztywność, moralizatorstwo, złe rady, utratę autorytetu, brak wyższych celów, prawienie kazań, pouczanie, dawanie rad i gotowych recept, poczucie wyższości, złego nauczyciela, fałsz i obłudę.

JEGO MOTTO: „Żyj tak jak głosisz”

Należysz do jakiejś grupy, która wspiera rozwój osobisty?

 

Obserwuj Dorota:

Wierzę, że każdy może nauczyć się symbolicznego języka tarota. Wystarczy wykorzystać zmysł intuicji, którym dysponujesz i otworzyć się na odpowiedzi płynące z serca. Jestem tu by pomóc Ci w nauce symbolicznego języka kart tarota.