Polityka prywatności i plików cookies.
Postępowanie z danymi osobowymi oraz wykorzystywanie plików cookies i innych technologii na stronie internetowej www.wtajemniczone.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator Dorota Dukowicz ul.Warszawska 23D 05-084 Leszno
2. Strona – strona internetowa www.wtajemniczone.pl
3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, tj: formularz zapisu do newslettera, uczestniczenia bezpłatnym wyzwaniu, otrzymaniu bezpłatnych PDF
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
4. Dane przekazane Administratorowi w formularzu zapisu na bezpłatne przetwarzane są w celu dostarczenia drogą elektroniczną treści wyzwania.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera lub innych bezpłatnych materiałów cyfrowych.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone ze starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Użytkownik kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
-prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
-prawo do przenoszenia danych,
-prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem: kontakt@wtajemiczone.pl
10. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
11. Podjęte przez Administratora środki ochrony danych:
• ochrona antywirusowa na sprzęcie wykorzystywanym do przetwarzania danych,
• dostęp do sprzętu zabezpieczony użytkownikiem i hasłem,
• dostęp do systemów, w których przetwarzane są dane zabezpieczony użytkownikiem i hasłem;
• zachowanie ostrożności przy korzystaniu z urządzeń mobilnych w obecności innych, by nie mogli podejrzeć danych
• dokumenty w formie papierowej odpowiednio zabezpieczone.
• umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podwykonawcami i używanymi serwisami.
• zainstalowanie certyfikatu SSL dla domeny, pod którą znajdują się formularze służące do przesyłania danych osobowych.
12. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• Zenbox – w celu przechowywania danych na serwerze (umowa powierzenia),
• MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego (akceptacja regulaminu),

§ 3
Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Inne technologie śledzące

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, o stosowaniu technologii śledzących działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, Administrator wykorzystuje je w celu prawidłowego działania strony.
Cookies podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
Analiza i statystyka. Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony i w tym zakresie korzysta z narzędzia Google Analytics.
Pixel Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować reklamę do Użytkownika w tym serwisie.
Filmy z serwisu YouTube. Administrator osadził na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube.
Komentarze. Komentarze na stronie obsługiwane są przez system Disqus. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus.

§ 5
Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.