Sprawiedliwość w tarocie. Prawo i wieczny porządek

Sprawiedliwość w tarocie reprezentuje prawdę i prawo oraz konsekwencje podjętych decyzji. Musisz być obiektywna i opierać swoją opinię na sprawdzonych faktach.   SPRAWIEDLIWOŚĆ W TAROCIE Szale wagi jako rozważanie wielu czynników zwracają uwagę na czas potrzebny do podjęcia decyzji. Jakaś … więcej

Pozytywne aspekty piątek w arkanach małych.

kategoria: Arkana małe | 2

Piątki w tarocie stawiają wyzwania. Przynoszą możliwość zmiany i pójścia dalej. Kiedy coś w naszym życiu tracimy, to w to miejsce przychodzi coś nowego. Pozytywne aspekty piątek w arkanach małych   PIĘĆ MONET Pierwszym skojarzeniem jest utrata pracy. Cóż to … więcej

Kochankowie wybór zmieniający życie

Szczere zaangażowanie jak również wahanie i niepewność. Kobieta i Mężczyzna ukazują dwoistość ludzkiej natury, gdzie serce i rozum prowadzą nieustanną dyskusję. Osiągnięcie harmonii możliwe jest przez mądre angażowanie emocji. KOCHANKOWIE WYBÓR ZMIENIAJĄCY ŻYCIE. To moment, kiedy przed ważną decyzją zadajesz … więcej

Papież moralny aspekt życia

Odkąd zajmuję się tarotem, spotykam bardzo negatywny odbiór karty Papieża. Sugeruje to, że istnieje kryzys wiary i autorytetów. Niechętnie podchodzimy do tradycyjnych wartości. PAPIEŻ MORALNY ASPEKT ŻYCIA. Dawniej osoba duchowna (taką przedstawia Artur Waite) była obdarzana największym zaufaniem oraz szacunkiem. … więcej

Arcykapłanka głębsze zrozumienie

Symbol życia wewnętrznego. Umiejętność dostrzegania tego, co jest niewidzialne, ukryte wewnątrz człowieka.   ARCYKAPŁANKA GŁĘBSZE ZROZUMIENIE   Arcykapłanka przedstawia tajemnicę, a także wiedzę tajemną lub nieuświadomioną. Wskazuje na oczekiwanie rozwiązania pewnych spraw. Wyższą wiedzę odkrywa poprzez medytację i kontemplację. Oznacza potencjał … więcej

Mag, kreatywność

Człowiek działa korzystając z intelektu. Mag skupia się przede wszystkim na konkretyzowaniu planów. To moment podejmowania działania, samorealizacji, tworzenia sytuacji. Osoba ze zdolnościami komunikacyjnymi. MAG, KREATYWNOŚĆ Twórcza energia, umiejętność korzystania ze świata wg własnej woli. Pojawiają się nowe możliwości rozwiązywania … więcej