Arcykapłanka głębsze zrozumienie

Symbol życia wewnętrznego. Umiejętność dostrzegania tego, co jest niewidzialne, ukryte wewnątrz człowieka.   ARCYKAPŁANKA GŁĘBSZE ZROZUMIENIE   Arcykapłanka przedstawia tajemnicę, a także wiedzę tajemną lub nieuświadomioną. Wskazuje na oczekiwanie rozwiązania pewnych spraw. Wyższą wiedzę odkrywa poprzez medytację i kontemplację. Oznacza potencjał … więcej

Mag, kreatywność

Człowiek działa korzystając z intelektu. Mag skupia się przede wszystkim na konkretyzowaniu planów. To moment podejmowania działania, samorealizacji, tworzenia sytuacji. Osoba ze zdolnościami komunikacyjnymi. MAG, KREATYWNOŚĆ Twórcza energia, umiejętność korzystania ze świata wg własnej woli. Pojawiają się nowe możliwości rozwiązywania … więcej

Kim jest Rycerz buław

Rycerz buław jest niezwykle kreatywny. Doświadczenie życiowe zdobywa, smakując życia. Najpierw działa, a później myśli. Taką cząstkę podwójnego ognia mogą posiadać osoby Ze Słońcem i Księżycem w znakach ognistych. Jak działa? Jak reaguje? Zaraz się przekonasz.   KIM JEST RYCERZ … więcej

Kim jest Rycerz mieczy

Karta, która wzbudzała we mnie najwięcej emocji pośród kart dworskich. Żaden z pozostałych dworskich wojowników nie był dla mnie wzorem waleczności i odwagi jak ten. Kiedyś myślałam, że rycerz na białym koniu o którym marzą kobiety to Rycerz pucharów. Ale … więcej

Paź Pucharów

Jako osoba jest czuły, wrażliwy i pełen romantyzmu, uzdolniony artystycznie. Jego żywioł obdarza go dużą wyobraźnią. Niekiedy bywa nieco naiwny. Wciąż musi uczyć się jak radzić sobie z rzeczywistością lub jak spełnić swoje marzenia. Jego puchar z rybką nawiązuje do … więcej

Paź Denarów

Osoba pracowita, skupiona na fizycznym, materialnym aspekcie swojego życia. Realnie podchodzi do życia, szuka praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności.   PAŹ DENARÓW Uczy radzić sobie z materią i szybko nabiera zręczności. To także ktoś dla kogo ważne są przyjemności fizyczne. JAKO … więcej