Arcykapłanka głębsze zrozumienie

Symbol życia wewnętrznego. Umiejętność dostrzegania tego, co jest niewidzialne, ukryte wewnątrz człowieka.   ARCYKAPŁANKA GŁĘBSZE ZROZUMIENIE   Arcykapłanka przedstawia tajemnicę, a także wiedzę tajemną lub nieuświadomioną. Wskazuje na oczekiwanie rozwiązania pewnych spraw. Wyższą wiedzę odkrywa poprzez medytację i kontemplację. Oznacza potencjał … więcej